Adatvédelmi tájékozatató
Tátrai Hanalka Time e.v. / Yogatree Studio

 

1. Az adatkezelő neve:

Tátrai Hajnalka Timea e.v. (továbbiakban: „adatkezelő”)

2. Az adatkezelő székhelye, telefonszáma:

1073 Budapest, Erzsébet krt. 51. mfsz. 1.

Telefon: 70/520-8067

3. Az adatkezelő további elérhetőségei:

e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

4. Az adatkezelés megnevezés:

Az adatkezelő által szervezett tanfolyamokon, rendezvényeken, jóga órákon, oktatáson, egyéb szolgáltatásokon történő részvétel biztosítása céljából a jelentkezési, illetve regisztrációs lapon, illetve az Adatkezelő honlapján működtetett órafoglalási rendszerben rögzített adatok kezelése.

5. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (továbbiakban: „Adatvédelmi törvény”) 3. §. (1) bekezdésének a.) pontja alapján az érintett, azaz az adatkezelő által szervezett tanfolyamokra, rendezvényekre, jóga órákra, oktatásra, egyéb szolgáltatásokra jelentkező (továbbiakban: „regisztráló”) önkéntes és kifejezett hozzájárulása az adatkezeléshez.

6. A kezelt adatok köre:

A regisztrációs lapon megadandó adatok a következők: név, születési hely, idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, egészségi állapotra vonatkozó adatok.

Az órafoglalási rendszerben megadandó adatok a következők: név, felhasználónév, jelszó (szabadon választható), e-mail cím.

7. Az adatkezelés célja:

A regisztráló által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a regisztráló személyének azonosítása, a regisztráló számára lehetőség az órafoglalásra, az adatkezelő által szervezett eseményekkel kapcsolatos információkról történő értesítés biztosítása.

A regisztráló bármikor jogosult adatai módosítására, illetve bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben a regisztráló az adatai törlése mellett dönt, úgy az adatkezelő megsemmisíti a rendelkezésére bocsátott, illetve a rendelkezésére álló adatokat.

Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelő a fentebb megjelölt céloktól eltérő célra a regisztráló személyes adatait nem használja. Az adatkezelő a személyes adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.

8. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelő a regisztráló személyes adatait addig kezeli, ameddig az adatkezelés célja miatt szükséges. Az adatkezelés időtartamának lejárata az adatkezelő által nyújtott szolgáltatások megszűnésétől számított 1 év.

9. Az adatkezelés megvalósításának módja:

Az adatkezelő a regisztráló által a jelentkezési lapon megadott adatok közül a nevet és az e-mail címet számítógépes nyilvántartásba veszi, valamint megőrzi a regisztráló által kitöltött jelentkezési lap eredeti példányát is.

A regisztráló döntése alapján bármikor kérheti személyes adati módosítását, helyesbítését, illetve a törlését, sőt bármikor felvilágosítást is kérhet az adatkezelőtől. A regisztráló köteles az egészségügyi állapotában beálló változásokról az adatkezelőt megfelelő határidőben tájékoztatni.

Az adatkezelő a regisztráló megkeresése esetén a regisztráló személyesen adataival kapcsolatosan köteles a megkeresés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül információval szolgálni.

Az adatkezelő az adatok feldolgozásához adatfeldolgozót nem vesz igénybe.

10. A személyes adatok törlése:

A regisztráló a személyes adatai törlésére vonatkozó igényt írásban köteles az adatkezelőhöz eljuttatni. Írásbelinek minősül az igény adatkezelőhöz történő e-mailen való eljuttatása is. Az adatkezelő a törlési igény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül visszaállíthatatlan módon törli a regisztráló adatait. Az adatkezelő a törlés megtörténtének tényéről a regisztrálót írásban köteles értesíteni, az igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül. A személyes adatok törlése esetén a regisztráló nem jogosult részt venni az adatkezelő által szervezett tanfolyamokon, rendezvényeken, jóga órákon, oktatáson, egyéb szolgáltatásokon. Az adatkezelő biztosítja továbbá, hogy a korábban megadott személyes adatok ne maradjanak az adatkezelő birtokában.

11. Adatbiztonsági intézkedések:

Az adatkezelő biztonságosan kezeli a regisztráló személyes adatait és ennek érdekében minden szükséges, a technika állása szerint elvárható technikai és szervezési intézkedéseket meg tesz. Az adatkezelő a technika állása szerint elvárható módon védi a személyes adatokat a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

12. Az adatvédelmi szabályzat módosításának lehetősége:

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi szabályzatot a regisztrálók előzetes írásbeli értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az adatvédelmi szabályzat módosításának célja csupán az adatkezelés megvalósítási módjának, illetve az adatbiztonsági intézkedések korszerűsítésének fokozása lehet.

13 . A regisztráló jogai a személyes adatai kezelésével kapcsolatosan:

A regisztrálók a személyesen adataik kezeléséről bármikor jogosultak tájékoztatást kérni. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást nyújt az érintettnek az általa kezelt adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, székhelyéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá bármely más, az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb kérdésről. A tájékoztatás iránti kérelmet az adatkezelő részére írásban kell eljuttatni, a kérés regisztráló számára tájékoztatást.

14. A regisztráló jogérvényesítési lehetőségei:

A regisztráló jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény rendelkezései alapján gyakorolhatja, valamint kérheti az Adatvédelmi biztos segítségét, illetve közreműködését is.

Hírlevél feliratkozás

Kapcsolat

Yogatree Studio

1073 Bp. Erzsébet krt 51. mfsz. 1.
+36 70 520 8067
info (@) yogatree.hu

Adatvédelmi szabályzat

 

Yogatree Studio

Instagram Instagram

Facebook